امروز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱  /  Thu 26 May 2022
نمایندگی شیراز-نمایندگی شیراز
نمایندگی شیراز
نمایندگی گچساران-نمایندگی گچساران
نمایندگی گچساران
نمایندگی بوشهر-نمایندگی بوشهر
نمایندگی بوشهر
نمایندگی یاسوج-نمایندگی یاسوج
نمایندگی یاسوج
نمایندگی مرودشت-نمایندگی مرودشت
نمایندگی مرودشت
بین هزاران دیروز و میلیون ها فردا فقط یک امروز وجود دارد...امروز را از دست نده...
 

پیوندها


ورود به مدیریت


خدمات

اوقات شرعی

آمار سایت

احادیث

نكات لازم در فرم اقرارنامه ( صندوق تامين آْتيه كاركنان - غرامت فوت )

نكات لازم در فرم اقرارنامه ( صندوق تامين آْتيه كاركنان - غرامت فوت )

به اطلاع ميرساند همانگونه كه مستحضريد حسب مقررات  اوليه  صندوق تامين آتيه كاركنان، نحوه تسهيم و پرداخت وجوه غرامت براساس  سهم الارث مندرج در گواهي حصر وراثت (همانند روش گذشته) صرفاً به پدر و مادر(تحت تكفل) و همسر يا همسران،فرزند يا همسران ، فرزند يا فرزندان تعلق ميگرفت،اينك با عنايت به مصوبه اخير هيات امناي محترم صندوقهاي بازنشستگي،پس انداز و رفاه كاركنان ،كارمندان بازنشسته عضو مي توانند با تنظيم اقرارنامه رسمي برابرفرم نمونه پيوست ،موافقت و رضايت خود را با پرداخت وجوه استحقاقي به اشخاص حقوقي وحقيقي به ميزان سهام مورد نظر اقدام نمايند جهت كسب اطلاعات بيشتربه ادامه مطلب رجوع نمائيد.به اطلاع ميرساند همانگونه كه مستحضريد حسب مقررات  اوليه  صندوق تامين آتيه كاركنان، نحوه تسهيم و پرداخت وجوه غرامت براساس  سهم الارث مندرج در گواهي حصر وراثت (همانند روش گذشته) صرفاً به پدر و مادر(تحت تكفل) و همسر يا همسران،فرزند يا همسران ، فرزند يا فرزندان تعلق ميگرفت،اينك با عنايت به مصوبه اخير هيات امناي محترم صندوقهاي بازنشستگي،پس انداز و رفاه كاركنان ،كارمندان بازنشسته عضو مي توانند با تنظيم اقرارنامه رسمي برابرفرم نمونه پيوست ،موافقت و رضايت خود را با پرداخت وجوه استحقاقي به اشخاص حقوقي وحقيقي به ميزان سهام مورد نظر اقدام نمايند. لذا خواهشمند است ضمن تحويل فرم مذكور به متقاضيان، قبل از هر اقدامي نكات زير را به ايشان تذكر فرمائيد.

1-اقرارنامه مي بايست در سر برگ دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد.

2-اقرارنامه  مي بايست داراي شماره تاريخ ومهمور به مهر برجسته باشد.

3-درصورت تصميم به تغييردرميزان سهم مبلغ غرامت فوت بين بازماندگان مي بايست در اسرع وقت به دفتر محل تنظيم مراجعه وضمن باطل نمودن اقرار نامه(كه به تاييد دفترخانه رسيده باشد)مراتب را به صورت كتبي به دفتر نمايندگي محل سكونت به منظور جلوگيري از بروز مشكلات آتي اعلام نمايند.

4-قبول ارائه اقرارنامه جديد منوط به درج و قيد ابطال اقرار نامه قبلي با ذكر شماره وتاريخ آن خواهد بود.

5-اصل اقرارنامه توسط كارمند دفتر نمايندگي مشاهده و پس ازاسكن از طريق سامانه Eorg  و بمنظور ضبط در سوابق به مديريت رفاه و مراكز نمايندگي(خدمات بازنشستگان)ارسال و سپس اصل اقرارنامه به متقاضي مسترد گردد.

6-درهنگام مراجعه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ذينفع جهت دريافت غرامت،آخرين وضيعت اقرارنامه شامل : استمرار اعتبار ويا عدم فسخ آن از دفتر اسناد رسمي(محل تنظيم اقرارنامه) استعلام خواهد شد.

7- سايرضوابط به قوت خود باقي است.
کد خبر : ۹۴          نوشته شده در ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۸:۵۰          چاپ خبر

اخبار نمایندگی شیراز


اخبار نمایندگی گچساران


اخبار نمایندگی بوشهر


اخبار نمایندگی یاسوج


اخبار نمایندگی مرودشت


پیوندها

آخرین اخبار