صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه توزيع بن كارت ايران زمين شهرستان مرودشت

کد خبر : 129


بازنشستگان محترم شهرستان مرودشت، لطفاً جهت دريافت بن كارت بانك ايران زمين با در دست داشتن اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه از روز شنبه 31خردادماه لغايت 5تيرماه از ساعت15.30 الي 19به بانك ايران زمين واقع خيابان انقلاب نبش مدرس مراجعه نمايند.


چاپ خبر