صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه ويژه بازنشستگان خارج كشور

کد خبر : 137


به اطلاع بازنشستگان و بازماندگان خارج از كشور (دفاتر حوزه جنوب و جنوب غربي كه شامل شهر هاي شيراز،بوشهر،گچساران،ياسوج، مرودشت، گناوه،بندرعباس،كرمان،يزد،زاهدان) ميرساند جهت تكميل فرم ويژه بازنشستگان و بازماندگان خارج كشور به لينك سمت راست بنام فرم بازنشستگان خارج از كشورمراجعه نموده و پس از تكميل آن به آدرس  info@houzeh3.ir ارسال نمايند.چاپ خبر