صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه سهام نفت

کد خبر : 138


بدين وسيله از تمامي بازنشستگاني كه سهامدار شركت سرمايه گذاري نفت مي باشند تقاضا مي شود جهت دريافت برگه هاي سهام نفت خود به صندوق بازنشستگي نفت شيراز واقع در خيابان ارم مراجعه نمايند.
چاپ خبر