صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه صندوق تندگويان

کد خبر : 160


به اطلاع كليه بازنشستگان محترم عضو صندوق قرض الحسنه شهيد تندگويان  مي رساند طبق مصوبه سال 94 ، سقف  وام اين صندوق معادل سه برابر موجودي هر فرد ، حداكثر به ميزان 150،000،000 ريال و با كارمزد 1% افزايش يافته است.ضمن تشويق ساير بازنشستگان به عضويت در اين صندوق ، به اطلاع مي رساند مبلغ عضويت از 700،000 لغايت 2،000،000 مي باشد و هر بازنشسته پس از پرداخت حداقل پنج ماه عضويت ، مي تواند در ماه ششم ، 40،000،000ريال وام با كارمزد 1% دريافت نمايد.چاپ خبر