صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه عكس دار شدن دفترچه هاي درماني بازنشستگان و بازماندگان

کد خبر : 168


با توجه به اقدامات مقدماتي صورت گرفته در ارتباط با چاپ مجلد دفترچه هاي درماني عكسدار ، بازنشستگان و بازماندگان محترم مي بايست سريعاً نسبت به درج عكس خود و اعضاي خانواده شان در سامانه جامع اطلاعات بازنشستگان به آدرس سايت www.baznaft.ir اقدام نمايند.جهت كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به ادامه خبر مراجعه نمائيد...


جهت درج و ثبت عكس به دو روش مي توان اقدام نمود:

1- مراجعه به سامانه بازنشستگانwww.baznaft.ir و درج عكس در آن سامانه با توجه به شرايط مندرج در ذيل

2- مراجعه به صندوق بازنشستگي نفت شيراز و تحويل عكس خود و افراد تحت تكفل شان  به امور اداري نمايندگي شيراز

 

*تذكر مهم :خواهشمند است به نكات مندرج در قسمت " مشخصات عكس پرسنلي" كه در فرم ذيل ذكر شده توجه فرمائيد: عكس بازنشسته يا بازمانده و افراد تحت ايشان بايستي داراي شرايط ذكر شده باشد ، بديهي است در غير اين صورت امكان تحويل عكس و اسكن توسط همكاران نمايندگي شيراز به هيچ عنوان ميسر نخواهد بود.ضمناً كليه عكس ها بايستي پشت نويسي شده باشند و نام و نام خانوادگي صاحب عكس /نام و نام خانوادگي بازنشسته و شماره پرسنلي ايشان در پشت عكس نوشته شده باشد.


چاپ خبر