صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه استفاده از مجموعه آبي

کد خبر : 172


به اطلاع كليه مستمري بگيران محترم ميرساند جهت استفاده از مجموعه هاي آبي ذيل از تاريخ 95/3/1 الي 95/9/1 به همراه دفترچه درماني(عكسدار و تاريخ بروز شده )هريك از افراد تحت تكفل خود در زمان هاي ذيل به استخرهاي فوق مراجعه فرمائيد.جهت اطلاع از ادامه خبر به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد...


بازنشستگان محترم،لطفاً به منظور رعايت حقوق ديگران از آوردن مهمان و افرادي كه تحت پوشش نمي باشند خودداري فرمائيد. 

شايان ذكر است مجموعه هاي آبي عنوان شده در ماه مبارك رمضان تعطيل مي باشد

آقايان

بانوان

نام استخر

روز استفاده

ساعت استفاده

نام استخر

روز استفاده

ساعت استفاده

پيام مخابرات

پنج شنبه

15الي 16:30عصر

پيام مخابرات

دوشنبه

14 الي 15:30عصر

عقاب

شنبه

20:30 الي22 شب

عقاب

دوشنبه

 9 الي 10:30 صبح

احسان

شنبه

17 عصر الي 18:30

****

****

*******

****

****

*******

حجاب

دوشنبه

14 الي 15:30عصر


چاپ خبر