صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعیه مجموعه ورزشی

کد خبر : 178


به اطلاع كليه مستمري بگيران محترم ميرساند جهت استفاده از مجموعه هاي آبي ذيل از تاريخ ۹7/۳/۱ الي ۹7/6/31 به همراه دفترچه درماني(عكسدار و تاريخ بروز شده )هريك از افراد تحت تكفل خود در زمان هاي ذيل به استخرهاي فوق مراجعه فرمائيد.جهت اطلاع از سانس استخر ها به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد...

بازنشستگان محترم،لطفاً به منظور رعايت حقوق ديگران از آوردن مهمان و افرادي كه تحت پوشش نمي باشند خودداري فرمائيد. 

آقايان

بانوان

نام استخر

روز استفاده

ساعت استفاده

نام استخر

روز استفاده

ساعت استفاده


پيام مخابرات

پنج شنبه

15الي 16عصر

پيام مخابرات

دوشنبه

14الي 15عصر

نرجس

سه شنبه

19:30 الي20:30 شب

نرجس

دوشنبه

 11 الي 12 ظهر

بهاران


ایثار
یک شنبه 


پنج شنبه    

16 ال 1715 الی 16
بهاران


ایثار
دوشنبه


دوشنبه
11 الی 12
ظهر

14 الی 15

چاپ خبر