صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

المپیاد ورزشی بازنشستگان

کد خبر : 182


به اطلاع میرساند جهت شرکت در المپیاد ورزشی بازنشستگان تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 9آبان ماه به کانون بازنشستگان شیراز و مستمری بگیران شهرستانی به دفاتر نمایندگی صندوق بازنشستگان صنعت نفت مراجعه فرمائید.


چاپ خبر