صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

معرفی نامه های دارویی بیماران خاص

کد خبر : 183


به اطلاع بازنشستگان و بازماندگان گرامی که خود یا افراد تحت تکفلشان جزء بیماران خاص می باشند ، می رساند از تاریخ 15/11/97 صدورمعرفي نامه های دارویی بيماران خاص به داروخانه پلی کلینیک بهداشت و درمان صنعت نفت فارس واقع در خيابان ارم واگذار شده است لذا در صورت لزوم به آن مرکزمراجعه فرمايید .


چاپ خبر