صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

مراسم توديع

کد خبر : 51


طی مراسمی و با حضور رئيس حوزه جنوب غربي جناب آقاي حميد عطار ، رئيس صندوق بازنشستگي استان بوشهر جناب آقاي مسعود اميني ، كارشناس خدمات مكانيزه و پشيباني سيستم ها حوزه جنوب غربي جناب آقاي مسلم حسن پور ، از خدمات ارزشمند جناب آقای رضايي رابط شهرستان برازجان تقدير و بعنوان ياد بود هدايايي به ايشان تقديم گرديد


چاپ خبر