صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

اطلاعيه

کد خبر : 82


قابل توجه مراجعه کنندگان محترم:

نظر به اینکه ارائه هرگونه خدمات و پاسخگويي به سوالات ، فقط به بازنشستگان وبازماندگان محترم امکان پذیر است ، لذا چنانچه امکان حضوردر دفتر نمایندگی را ندارید و جهت انجام امور خود نياز به اخذ وكيل داريد لطفاً متن وكالتنامه را از امور اداري ياسرکارخانم مفلق دريافت نمائيد . بدیهی است کسانی که مستقیماً وبدون هماهنگی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند در صورتی که متنوکالتنامه ايشان مورد تأئید نباشد این امور مسئولیتی درآن خصوص به عهده نخواهد گرفت.  چاپ خبر