صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

نقل مكان دفتر رابط كازرون

کد خبر : 91


به اطلاع بازنشستگان و بازماندگان محترم شهرستان كازرون ميرساند دفتر رابط صندوق بازنشستگان صنعت نفت به آدرس ذيل تغيير مكان داد:كازرون، خيابان شريعتي ،ساختمان پخش فرآورده هاي نفتي


چاپ خبر