صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت-حوزه جنوب غربی

تغيير آدرس دفتر نمايندگي ياسوج

کد خبر : 93


به اطلاع بازنشستگان و بازماندگان محترم شهرستان ياسوج ميرساند دفترصندوق بازنشستگان صنعت نفت به آدرس ذيل تغيير مكان داد:ياسوج،خيابان گلستان 10 پلاك15 ،صندوق بازنشستگي نفت نمايندگي ياسوج


چاپ خبر